สรุปรายงานข้อมูล บุรีรัมย์

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 382 23,252.00
กุมภาพันธ์ 174 13,320.00
มีนาคม 172 18,392.00
เมษายน 178 21,713.00
พฤษภาคม 207 22,819.00
มิถุนายน 115 14,504.00
กรกฎาคม 93 10,484.00
สิงหาคม 787 68,452.00
กันยายน 464 45,848.00
ตุลาคม 910 82,530.00
พฤศจิกายน 575 46,424.00
ธันวาคม 691 67,165.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 309,353.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 13,991.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 12,745.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 87,958.00 บาท
ของฝาก 10,856.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 0.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 บจ.ร่วมใจบริการ (2002) 350,702.00 บาท
2 บจ.เอ.บี.ปิโตรเลียม 84,201.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1. อาหาร
2. ของใช้ส่วนบุคคล
3.