สรุปรายงานข้อมูล นราธิวาส

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 485 58,830.00
กุมภาพันธ์ 225 21,600.00
มีนาคม 220 12,400.00
เมษายน 120 23,870.00
พฤษภาคม 144 22,400.00
มิถุนายน 162 19,950.00
กรกฎาคม 80 13,330.00
สิงหาคม 202 14,870.00
กันยายน 350 12,630.00
ตุลาคม 434 14,918.00
พฤศจิกายน 320 13,570.00
ธันวาคม 95 3,000.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 83,900.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 70,263.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 1,600.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 27,380.00 บาท
ของฝาก 31,765.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 16,460.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 หจก.ตันหยงมัสออยล์ 231,368.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1. ข้าวเกรียบบิฟิด
2. น้ำผลไม้
3. ซองกระจูด