สรุปรายงานข้อมูล นครราชสีมา

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 1,046 102,017.00
กุมภาพันธ์ 968 81,170.00
มีนาคม 891 64,898.00
เมษายน 1,023 80,836.00
พฤษภาคม 1,607 86,341.00
มิถุนายน 817 70,452.00
กรกฎาคม 948 142,983.00
สิงหาคม 1,114 92,294.00
กันยายน 922 94,919.00
ตุลาคม 1,109 121,056.00
พฤศจิกายน 973 106,983.00
ธันวาคม 1,173 125,301.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 444,793.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 0.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 2,803.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 900,357.00 บาท
ของฝาก 0.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 0.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 บจ.เขาใหญ่สเตชั่น 69,589.00 บาท
2 หจก.พงษ์กิต(สาขา2) 1,278,364.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1. สมุนไพรกระชับพุง
2. ตะกร้าฝาปิด
3. หมี่พร้อมปรุง