สรุปรายงานข้อมูล นครพนม

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 320 22,090.00
กุมภาพันธ์ 572 25,817.00
มีนาคม 448 22,671.00
เมษายน 411 29,225.00
พฤษภาคม 329 23,725.00
มิถุนายน 213 18,550.00
กรกฎาคม 189 17,298.00
สิงหาคม 145 15,330.00
กันยายน 160 25,035.00
ตุลาคม 185 27,935.00
พฤศจิกายน 124 21,235.00
ธันวาคม 222 30,645.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 96,450.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 190.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 11,580.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 138,838.00 บาท
ของฝาก 665.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 31,833.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 หจก.ธนชัยการช่างสกลนคร 279,556.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1. ของชำร่วย กก
2. ผ้าพันคอเคมีลายสก๊อต
3. ผ้าเช็ดมือผ้าฝ้าย