สรุปรายงานข้อมูล ตราด

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 55 7,698.00
กุมภาพันธ์ 47 6,850.00
มีนาคม 51 7,214.00
เมษายน 64 12,392.00
พฤษภาคม 65 34,119.00
มิถุนายน 74 14,985.00
กรกฎาคม 63 14,947.00
สิงหาคม 135 9,267.00
กันยายน 100 14,661.00
ตุลาคม 127 11,031.00
พฤศจิกายน 128 8,354.00
ธันวาคม 194 12,004.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 50,052.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 5,783.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 6,155.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 50,954.00 บาท
ของฝาก 3,062.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 37,516.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 บจ.รอยัลบูรพาปิโตรเลียม 75,883.00 บาท
2 หจก.สว่างไสวเซอร์วิส 77,639.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1. สินค้าเกษตร
2. กาแฟชะมด
3. น้ำมันเหลือง