สรุปรายงานข้อมูล ตรัง

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 1,726 31,504.00
กุมภาพันธ์ 464 25,030.00
มีนาคม 666 30,119.00
เมษายน 913 40,615.00
พฤษภาคม 714 52,931.00
มิถุนายน 993 24,663.00
กรกฎาคม 577 16,730.00
สิงหาคม 1,026 16,918.00
กันยายน 1,010 18,006.00
ตุลาคม 626 14,003.00
พฤศจิกายน 468 10,583.00
ธันวาคม 468 10,613.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 62,896.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 25,385.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 55,395.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 104,430.00 บาท
ของฝาก 33,958.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 9,651.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 หจก.เจริญพรปิโตรเลียมทุ่งยา 126,559.00 บาท
2 หจก.ตรัง เอสพี ปิโตรเลียม 165,156.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1. จักสานไม้ไผ่
2. จักสานก้านจาก
3. กาแฟเดอลอง