สรุปรายงานข้อมูล เชียงใหม่

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 1,540 46,530.00
กุมภาพันธ์ 1,117 20,771.00
มีนาคม 901 13,846.00
เมษายน 578 60,384.00
พฤษภาคม 901 30,571.00
มิถุนายน 863 28,147.00
กรกฎาคม 645 34,893.00
สิงหาคม 715 25,836.00
กันยายน 627 27,498.00
ตุลาคม 646 26,677.00
พฤศจิกายน 853 24,557.00
ธันวาคม 1,221 58,758.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 106,310.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 26,294.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 51,805.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 187,218.00 บาท
ของฝาก 33,201.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 5,314.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 บจ.แฝดสาม ศรีจอมทอง 180,758.00 บาท
2 สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด 72,700.00 บาท
3 สน.ปตท.สาขาสันกำแพง 156,684.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1. สินค้าเกษตร
2. อาหาร
3.