สรุปรายงานข้อมูล ชัยนาท

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 107 11,417.00
กุมภาพันธ์ 57 6,380.00
มีนาคม 29 15,407.00
เมษายน 286 58,644.00
พฤษภาคม 137 35,905.00
มิถุนายน 45 13,734.00
กรกฎาคม 58 11,197.00
สิงหาคม 159 44,473.00
กันยายน 62 33,845.00
ตุลาคม 176 35,540.00
พฤศจิกายน 194 43,605.00
ธันวาคม 224 45,337.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 162,820.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 14,153.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 51,848.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 58,327.00 บาท
ของฝาก 3,426.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 64,910.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 หจก.ธนภัทร ชัยนาท ปิโตรเลียม 275,214.00 บาท
2 หจก.เอเซียชัยนาทออยล์ 80,270.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1. ส้มโอ
2. ไม้กวาด
3.