สรุปรายงานข้อมูล ชลบุรี

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 824 72,710.00
กุมภาพันธ์ 970 67,130.00
มีนาคม 1,076 72,593.00
เมษายน 987 68,495.00
พฤษภาคม 1,056 78,253.00
มิถุนายน 819 52,608.00
กรกฎาคม 643 66,387.00
สิงหาคม 191 18,436.00
กันยายน 263 32,728.00
ตุลาคม 483 36,074.00
พฤศจิกายน 487 45,359.00
ธันวาคม 649 65,719.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 253,249.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 0.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 0.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 322,651.00 บาท
ของฝาก 0.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 100,592.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 สน.ปตท.สาขาแหลมฉบัง (ขาออก) 457,236.00 บาท
2 สน.ปตท.สาขาแหลมฉบัง (ขาเข้า) 219,256.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1. ขนุนแกะ
2. ไอติมร้อยชั่
3.