สรุปรายงานข้อมูล ฉะเชิงเทรา

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 166 15,963.00
กุมภาพันธ์ 245 102,300.00
มีนาคม 719 82,489.00
เมษายน 434 51,671.00
พฤษภาคม 2,956 261,250.00
มิถุนายน 180 40,727.00
กรกฎาคม 276 34,379.00
สิงหาคม 264 41,105.00
กันยายน 149 23,070.00
ตุลาคม 352 40,334.00
พฤศจิกายน 600 41,035.00
ธันวาคม 633 66,954.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 439,733.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 226,852.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 20,028.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 111,575.00 บาท
ของฝาก 3,089.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 0.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1. นกยุง แกะสลัก 1 คู่
2.
3.