สรุปรายงานข้อมูล กำแพงเพชร

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 707 69,735.00
กุมภาพันธ์ 406 29,950.00
มีนาคม 425 34,373.00
เมษายน 664 39,735.00
พฤษภาคม 650 156,819.00
มิถุนายน 595 39,309.00
กรกฎาคม 698 80,308.00
สิงหาคม 571 59,618.00
กันยายน 566 49,903.00
ตุลาคม 752 63,473.00
พฤศจิกายน 680 46,923.00
ธันวาคม 732 67,627.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 272,933.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 28,837.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 72,348.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 312,926.00 บาท
ของฝาก 48,659.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 2,070.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 หจก.โค้งวิไลไทยเสรี 354,560.00 บาท
2 หจก.สุทธิศักดิ์บริการ 383,213.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1.
2.
3.