สรุปรายงานข้อมูล อุทัยธานี

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 213 40,403.00
กุมภาพันธ์ 195 25,050.00
มีนาคม 241 24,685.00
เมษายน 233 26,236.00
พฤษภาคม 172 72,005.00
มิถุนายน 135 90,140.00
กรกฎาคม 325 16,350.00
สิงหาคม 160 15,805.00
กันยายน 120 12,225.00
ตุลาคม 106 8,735.00
พฤศจิกายน 156 20,980.00
ธันวาคม 367 41,080.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 138,720.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 275.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 68,055.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 73,974.00 บาท
ของฝาก 103,589.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 9,446.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 หจก.หนองฉางบริการปิโตรเลียม 195,614.00 บาท
2 หจก.หนองฉางแก๊ส 198,445.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1. ของใช้ในครัวเรือน
2. -
3. -