สรุปรายงานข้อมูล อุตรดิตถ์

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 782 155,500.00
กุมภาพันธ์ 180 89,000.00
มีนาคม 297 20,250.00
เมษายน 198 94,000.00
พฤษภาคม 545 61,120.00
มิถุนายน 591 99,360.00
กรกฎาคม 356 74,035.00
สิงหาคม 380 131,000.00
กันยายน 153 29,400.00
ตุลาคม 80 58,750.00
พฤศจิกายน 354 90,200.00
ธันวาคม 555 133,483.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 1,035,798.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 300.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 0.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 0.00 บาท
ของฝาก 0.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 0.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ 675,499.00 บาท
2 หจก.อุตรดิตถ์ออยล์ 360,599.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1.
2.
3.