สรุปรายงานข้อมูล อุบลราชธานี

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 382 27,721.00
กุมภาพันธ์ 394 37,366.00
มีนาคม 474 43,564.00
เมษายน 722 51,007.00
พฤษภาคม 419 46,257.00
มิถุนายน 254 29,495.00
กรกฎาคม 223 19,100.00
สิงหาคม 210 18,050.00
กันยายน 201 17,284.00
ตุลาคม 440 26,204.00
พฤศจิกายน 213 25,302.00
ธันวาคม 186 17,505.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 32,537.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 7,560.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 37,502.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 155,624.00 บาท
ของฝาก 116,073.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 64,644.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 หจก.นิธินันท์ ปิโตรเลียม 182,575.00 บาท
2 หจก.ชัยณรงค์บริการ 231,365.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1. ตร้กร้าสานพลาสติก
2. หวดนึ่งข้าว
3.