สรุปรายงานข้อมูล หนองคาย

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 313 56,743.00
กุมภาพันธ์ 232 36,111.00
มีนาคม 191 27,635.00
เมษายน 431 34,511.00
พฤษภาคม 224 27,588.00
มิถุนายน 204 27,117.00
กรกฎาคม 241 35,207.00
สิงหาคม 206 24,403.00
กันยายน 192 38,088.00
ตุลาคม 240 44,939.00
พฤศจิกายน 164 24,130.00
ธันวาคม 174 32,175.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 115,193.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 14,759.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 28,970.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 261,026.00 บาท
ของฝาก 35,978.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 630.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 หจก.สมานชัยบริการ 276,510.00 บาท
2 หจก.ทรัพย์ทวี กม.6 180,046.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1.
2.
3.