สรุปรายงานข้อมูล สุพรรณบุรี

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 37 6,228.00
กุมภาพันธ์ 173 42,218.00
มีนาคม 272 4,965.00
เมษายน 196 17,095.00
พฤษภาคม 129 56,855.00
มิถุนายน 400 49,355.00
กรกฎาคม 272 28,260.00
สิงหาคม 396 43,250.00
กันยายน 279 55,610.00
ตุลาคม 570 61,840.00
พฤศจิกายน 478 85,783.00
ธันวาคม 260 113,816.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 345,531.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 250.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 175.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 218,270.00 บาท
ของฝาก 1,049.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 0.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1. เสื้อเชิ๊ตดำ ( นางสุนีย์ นิ่มทอง )
2. เสื้อยืด ( นางสุนีย์ นิ่มทอง )
3. ยาหม่องเสลดพังพอน ( กลุ่มบันไดทอง )