สรุปรายงานข้อมูล สิงห์บุรี

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 598 30,281.00
กุมภาพันธ์ 45 13,735.00
มีนาคม 526 30,222.00
เมษายน 792 42,241.00
พฤษภาคม 380 23,963.00
มิถุนายน 263 16,274.00
กรกฎาคม 576 31,778.00
สิงหาคม 552 30,654.00
กันยายน 465 20,383.00
ตุลาคม 338 22,338.00
พฤศจิกายน 301 20,279.00
ธันวาคม 286 24,171.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 16,174.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 120,825.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 63,939.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 149,265.00 บาท
ของฝาก 77,852.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 2,360.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 หจก.วิบูลย์พาณิชย์สิงห์บุรี 48,523.00 บาท
2 บจ.อินทร์บุรี ปิโตรเลียม 381,892.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1. ตะกร้าหวาย-ผักตบ
2. เสือคอกระเช้า
3.