สรุปรายงานข้อมูล สระแก้ว

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 535 32,239.00
กุมภาพันธ์ 525 21,536.00
มีนาคม 444 108,642.00
เมษายน 422 15,662.00
พฤษภาคม 521 40,243.00
มิถุนายน 318 12,886.00
กรกฎาคม 83 810.00
สิงหาคม 287 30,044.00
กันยายน 1,025 6,351.00
ตุลาคม 815 7,302.00
พฤศจิกายน 1,043 69,271.00
ธันวาคม 1,035 64,495.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 232,357.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 59,277.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 18,224.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 79,494.00 บาท
ของฝาก 19,449.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 680.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 บจ.เอส.ดี.พี.การ์ด 152,851.00 บาท
2 หจก.ตวงสิทธิ์เซอร์วิส 256,630.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1.
2.
3.