สรุปรายงานข้อมูล ลำพูน

รายงานยอดขาย ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ : 1 มกราคม, 2560 - 31 ธันวาคม, 2560

เดือน ยอดผู้เข้าชม (คน) ยอดรายได้ (บาท)
มกราคม 398 59,281.00
กุมภาพันธ์ 352 39,991.00
มีนาคม 387 37,319.00
เมษายน 453 65,465.00
พฤษภาคม 252 26,554.00
มิถุนายน 295 33,870.00
กรกฎาคม 266 15,240.00
สิงหาคม 141 12,005.00
กันยายน 81 17,665.00
ตุลาคม 94 17,825.00
พฤศจิกายน 69 15,225.00
ธันวาคม 112 23,414.00

ยอดรายได้ตาม ประเภทสินค้า

อาหาร 75,889.00 บาท
สินค้าที่ระลึก 27,552.00 บาท
ของใช้ในครัวเรือน 6,927.00 บาท
ของใช้ส่วนบุคคล 237,512.00 บาท
ของฝาก 15,974.00 บาท
สินค้าเกษตรตามฤดูกาล 0.00 บาท

ยอดรายได้ แยกตามสถานที่

# สถานที่ รายได้รวม
1 หจก.ช.ชญาปิโตรเลียม 71,158.00 บาท
2 บจ.ลำพูน ปิโตรเลียม 292,696.00 บาท

สินค้าขายดี 3 อันดับล่าสุด

# ชื่อสินค้า
1. ปลาเพ้นสี
2. ข้าวแต๋น
3. น้ำผึ้งดอกไม้ป่า