รายงานข้อมูลยอดขายรายจังหวัด

เลือกชื่อจังหวัดเพื่อดูรายละเอียด

#
จังหวัด
ยอดผู้เข้าชม (คน)
ยอดรายได้รวม (บาท)
1 กระบี่ 5,151 424,525.00
2 กาญจนบุรี 1,797 143,805.00
3 กาฬสินธุ์ 4,174 335,970.00
4 กำแพงเพชร 7,446 737,773.00
5 ขอนแก่น 13,469 1,266,294.00
6 จันทบุรี 6,885 952,876.00
7 ฉะเชิงเทรา 6,974 801,277.00
8 ชลบุรี 8,448 676,492.00
9 ชัยนาท 1,534 355,484.00
10 ชัยภูมิ 1,659 325,291.00
11 ชุมพร 1,628 447,887.00
12 ตรัง 9,651 291,715.00
13 ตราด 1,103 153,522.00
14 ตาก 6,269 361,483.00
15 นครนายก 9,260 541,199.00
16 นครพนม 3,318 279,556.00
17 นครราชสีมา 13,860 1,347,953.00
18 นครศรีธรรมราช 1,831 446,794.00
19 นครสวรรค์ 5,963 1,569,669.00
20 นนทบุรี 1,529 214,680.00
21 นราธิวาส 2,837 231,368.00
22 น่าน 16,153 1,264,480.00
23 บึงกาฬ 1,439 256,516.00
24 บุรีรัมย์ 4,748 434,903.00
25 ปทุมธานี 3,125 376,167.00
26 ประจวบคีรีขันธ์ 3,086 296,995.00
27 ปราจีนบุรี 8,560 897,915.00
28 ปัตตานี 2,864 331,258.00
29 พระนครศรีอยุธยา 6,358 699,327.00
30 พะเยา 4,711 417,729.00
31 พังงา 1,744 555,139.00
32 พัทลุง 1,080 54,774.00
33 พิจิตร 2,581 119,843.00
34 พิษณุโลก 6,114 160,325.00
35 ภูเก็ต 7,667 161,955.00
36 มหาสารคาม 3,222 448,119.00
37 มุกดาหาร 1,959 255,470.00
38 ยะลา 2,911 284,696.97
39 ยโสธร 10,423 523,216.00
40 ระนอง 1,728 179,641.00
41 ระยอง 10,893 1,235,843.00
42 ราชบุรี 25,878 164,390.00
43 ร้อยเอ็ด 3,214 433,679.00
44 ลพบุรี 4,852 237,394.00
45 ลำปาง 1,871 367,947.00
46 ลำพูน 2,900 363,854.00
47 ศรีสะเกษ 9,033 1,249,482.00
48 สกลนคร 5,749 520,770.00
49 สงขลา 3,747 250,339.00
50 สตูล 6,735 337,640.00
51 สมุทรปราการ 2,956 472,906.00
52 สระบุรี 5,798 2,154,419.00
53 สระแก้ว 7,053 409,481.00
54 สิงห์บุรี 6,164 430,415.00
55 สุพรรณบุรี 3,462 565,275.00
56 สุราษฎร์ธานี 2,874 381,304.00
57 สุรินทร์ 6,157 373,875.00
58 สุโขทัย 2,783 308,449.00
59 หนองคาย 3,467 456,556.00
60 หนองบัวลำภู 2,102 230,132.00
61 อำนาจเจริญ 3,069 368,224.00
62 อุดรธานี 2,967 232,411.00
63 อุตรดิตถ์ 4,471 1,036,098.00
64 อุทัยธานี 2,446 394,059.00
65 อุบลราชธานี 5,064 457,400.00
66 อ่างทอง 6,301 550,747.00
67 เชียงราย 7,837 268,142.00
68 เชียงใหม่ 10,962 410,142.00
69 เพชรบุรี 13,839 1,224,006.00
70 เพชรบูรณ์ 6,064 454,144.00
71 เลย 9,698 302,670.00
72 แพร่ 9,798 534,941.00
73 แม่ฮ่องสอน 1,235 142,312.00