ความรู้สัมมาชีพชุมชน

image1

กล้วยทอด

โดย : นางนิหละ เกราะเหล็ก วันที่ : 2018-01-05-10:00:53

ที่อยู่ : 211/2 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ความเป็นมา / แรงบันดาลใจ / เหตุผลที่ทำ ->

เนื่องจากต้องเป็นเสาหลักให้กับครอบครัว และในขณะนั้นลูกๆ ก็ยังเด็ก จึงต้องหาอาชีพที่สามารถขายอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทางหรือไปไหน ประกอบกับมีความรู้ด้านการทำกล้วยทอดจึงได้นำความรู้นี้มายึดเป็นอาชีพหลักสำหรับครอบครัว สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้

วัตถุประสงค์ ->

เพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว

วัตถุดิบ (ถ้ามี) ->

กล้วยน้ำว้า มัน เผือก น้ำมันทอด แป้งข้าวเจ้า มะพร้าว เกลือ น้ำตาล น้ำปูนใส

อุปกรณ์ ->

กะทะ ตะหลิว เตาแก๊ส หม้อ กะละมัง ถาด

กระบวนการ/ขั้นตอน->

ผสมแป้งข้าวเจ้า มะพร้าว เกลือ น้ำตาล น้ำปูนใส ในกะละมังแล้วคนให้เข้ากัน แล้วนำกล้วยน้ำว้า มัน เผือก ที่ปอกแล้วหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วใส่ลงในกะละมังแป้ง ตั้งไฟน้ำมันให้ร้อน แล้วนำกล้วยน้ำว้า มัน เผือก ที่ใส่ลงในกะละมังแป้งใส่ลงกะทะ เมื่อสุกแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้เพื่อให้สะเด็ดน้ำมัน

ข้อพึงระวัง ->

ระวังอย่าให้ไหม้

รูปประกอบ -> image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดภูเก็ต
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา