ความรู้สัมมาชีพชุมชน

ขนมนางเล็ด

โดย : นางจุฑามาส วงศ์โสภา วันที่ : 2018-01-17-13:12:53

ที่อยู่ : เลขที่ 91 หมู่ที่ 1 ตำบล เมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี

ความเป็นมา / แรงบันดาลใจ / เหตุผลที่ทำ ->

               ขนมนางเล็ด เป็นขนมไทยโบราณที่ทำขายกันอยู่เกือบจะทุกภาคในประเทศไทย ชื่อเรียกอาจแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ส่วนขั้นตอนและวิธีทำไม่แตกต่างกันมากนักยกเว้นส่วนประกอบที่อาจมีการดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสำหรับทำขายเพื่อหารายได้เสริมหรือทำเป็นอาชีพหลัก

               ขนมนางเล็ดที่นิยมทำขายเพื่อหารายได้เสริมจะมีลักษณะเป็นขนมไทยโบราณ เมื่อทำเสร็จแล้วจะบรรจุใส่ถุงพลาสติกประมาณ 5-6 แผ่นแล้วมัดปากถุงด้วยหนังยาง นางเล็ดเป็นขนมไทยที่ทำง่ายสูตรหรือสัดส่วนของวัตถุดิบยึดหยุ่นเพิ่มลดได้ไม่มีสูตรที่ตายตัว

วัตถุประสงค์ ->

เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ตนเองและครอบครัว

วัตถุดิบ (ถ้ามี) ->

ส่วนผสม/อุปกรณ์
1.ข้าวเหนียว 1000 กรัม
2.น้ำตาลปีบ 500 กรัม
3. น้ำสะอาด 1 ถ้วย
4.น้ำมันพืช 1 ขวด (ลิตร)

อุปกรณ์ ->

แบบพิมพ์

กะทะ

เตา

กระบวนการ/ขั้นตอน->

วิธีทำขนมนางเล็ด
1.ล้างข้าวเหนียวให้สะอาดแล้วแช่น้ำไว้ 1 คืน
2.นำข้าวเหนียวมานึ่งจนสุก แล้วนำข้าวเหนียวที่กำลังร้อนๆค่อยๆกดลงในพิมพ์ให้ข้าวเหนียวเป็นแผ่นบางๆทำจนหมด
3.จากนั้นนำแผ่นขนมที่ได้ไปตากแดดให้แห้งสนิท
4.เมื่อแห้งสนิทแล้ว นำลงทอดในน้ำมันร้อนๆ ให้พองกรอบแล้วพักไว้ให้สะเด็ดน้ำมัน
5.เคี่ยวน้ำตาลปีบกับน้ำเปล่าให้มีลักษณะเหนียวเป็นยางมะตูม

6.จากนั้นนำน้ำตาลที่เคี่ยวมาโรยลงบนแผ่นนางเล็ดที่ทอดไว้ ผึ่งให้น้ำตาลเย็นเก็บใส่ภาชนะปิดฝาหรือบรรจุถุงพลาสติกพร้อมขาย

ข้อพึงระวัง ->

ต้องทำให้สะอาด คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา