ความรู้สัมมาชีพชุมชน

image1

การทำขนมทองม้วน บ้านท่าเมืองใหม่ ต.ห้วยขะยุง

โดย : น.ส.สังวาล คำแสนราช วันที่ : 2018-01-28-12:19:22

ที่อยู่ : 13 ม.9 ต.ห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ

ความเป็นมา / แรงบันดาลใจ / เหตุผลที่ทำ ->

ได้รับสืบทอดจากครอบครัว  โดยขายมาประมาณ 20 ปี

วัตถุประสงค์ ->

เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

วัตถุดิบ (ถ้ามี) ->

1.แป้งมัน

2.กะทิ

3.น้ำตาลทรายแดง

4.งาดำ-ขาว 

5.ไข่ไก่

อุปกรณ์ ->

แม่พิมพ์ 

กระบวนการ/ขั้นตอน->

1.ผสมแป้ง  1  กิโลกรัม  โดยนวดแป้วให้เข้ากันน้ำหัวกะทิ  3  ขีด  นวดให้เท่ากันประมวณ 30  นาที  ถึง  1  ชั่งโมง

2.ไข่ไก่  4 -6  ฝอง  ตีไข่ให้ระเอียด แล้วนำลงในแป้งที่นวด  

3.ใส่น้ำตาล  ครึ่งกิโลกรัม ลงไปคนให้เท่ากัน

4.นำไปใส่แม่พิมพ์

ข้อพึงระวัง ->

ห้ามใช้ไฟแรง  

รูปประกอบ -> image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา