ความรู้สัมมาชีพชุมชน

image1

การสานสุ่มไก่ บ้านดอนชาด ต.บุ่งหวาย จ.อุบลราชธานี

โดย : นายจำปี แก้วอนันต์ วันที่ : 2018-01-28-11:55:20

ที่อยู่ : 41 ม.3 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวาริชำราบ

ความเป็นมา / แรงบันดาลใจ / เหตุผลที่ทำ ->

ได้แรงบันดาลใจจากที่หาสุ่มที่จะมาเลี้ยงไก่ชนไม่ได้  จริงเกิดแรงบันดาลใจในการทำ  ช่วงแรกได้ทดลองทำด้วยตนเอง  ลองผิดลองถูกประมาณ  3  วัน  จริงได้รู้เทคนิกในการทำ จนสามารถนำมาเป็นอาชีพเสริมได้

วัตถุประสงค์ ->

เพื่อไม่ต้องหาจากแหล่งอื่น  สามารถหาได้ได้ในชุมชน

วัตถุดิบ (ถ้ามี) ->

1 ไม้ไผ่ลำใหญ่  1  ลำ  สามารถทำได้  2  หลัง

อุปกรณ์ ->

1.มีดพร้า  

2.เลื่อย

3.ตลับเมตร

 

กระบวนการ/ขั้นตอน->

1.ทำปลอกวงกลม เส้นผ่างศูนย์กลาง 6 นิ้ว  เพื่อจะทำโครง  

2. ทำโครงโดยมีไม้ตอก  20  เส้น  

3.สานตามวงกลม  ไปเรื่อยจนหมดตอก ประมาณ 90 เซนติเมตร

4.ทำตีนสุ่มไก่

ข้อพึงระวัง ->

จัดตอกให้มีความกว้างระหว่างสุ่มให้เท่ากัน

รูปประกอบ -> image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา