ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-04-10-09:46:30 โดย : นางปาริฉัตร ประทุมวัน

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านแถว  หมู่ที่7 ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน บ้านแถว  หมู่ที่7 ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำปุ๋ยกับน้ำกระทิ ในระดับชุมชนเป็นรายได้เสริม

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดสระบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 036-221020
Email : cdd_saraburi@hotmail.com
ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือ

เกี่ยวกับเรา