×


ข้าวไรซ์เบอร์รี่ปลอดสารพิษ บ้านปรา(อ่าน 510 ครั้ง)
1. ชื่อสินค้า  :  ข้าวไรซ์เบอร์รี่ปลอดสารพิษ บ้านปราสาท อำเภอขุขันธ์
2. รายละเอียดสินค้า  :  ข้าวไรซ์เบอร์รี่ปลอดสารพิษ
3. ราคาที่จะขาย  :  กิโลกรัมละ 70 บาท
4. การติดต่อ  :  นางรุ่งนภา ตั้งสุระกุลชัย บ้านเลขที่ 146 หมู่ 6 ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
    โทร. 0896264549