×


@ศรีรัตนะ ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าเห็ดน(อ่าน 537 ครั้ง)
1. ชื่อสินค้า  :  ก้อนเชื้อนางฟ้า เห็ดนางรม
2. รายละเอียดสินค้า  :  ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม
3. ราคาที่จะขาย  :  ก้อนละ 10 บาท
4. การติดต่อ  :  นายยงยุทธ  มีตาบุญ บ้านเลขที่ 4/1 หมู่ 3 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
    โทร. 088-581-0869