×


ก้อนเชื้อเห็ด ภูฐาน <<พระนครศรีอยุธย(อ่าน 559 ครั้ง)
1.   ชื่อสินค้า  :  ก้อนเชื้อเห็ด ภูฐาน
2.   รายละเอียดสินค้า  :  ก้อนเชื้อเห็ด ภูฐาน จากฟาร์มเห็ดลุงลออ
3.   ราคาที่จะขาย  :  ราคาหน้าฟาร์ม เฉลี่ยโดยประมาณ ก้อนละ 8 บาท
4.   การติดต่อ  :  ฟาร์มเห็ดลุงลออ / กลุ่มเพาะเห็ดภูฐาน
นายชำนาญ  มูซา (เจ้าของฟาร์มเห็ดลุงลออ / ประธานกลุ่มเพาะเห็ดภูฐาน)
หมู่ 7 ตำบลคลองพระยาบันลือ  อำเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230 โทร. 094-2298636