×


น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปร(อ่าน 209 ครั้ง)
น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม
ขนาดบรรจุ  1.5  ลิตร  ราคา  25 บาท
ติดต่อกลุ่มสัมมาชีพ บ้านสบฟ้า หมู่ที่ 7  ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทร.0961679996และ0613144996