×


ขายข่าอินเตอร์(อ่าน 412 ครั้ง)
ขายข่าอินเตอร์ เมื่อ: มีนาคม 07, 2017, 09:39:49 am
1.ชื่อสินค้า : ข่าอินเตอร์
2.รายละเอียดสินค้า : ข่าปลอดสารได้มาตรฐาน GAP 
3.ราคาที่จะขาย :  ข่าแก่ กิโลกรัมละ  6-7  บาท  ข่าอ่อน กิโลกรัมละ 19-20 บาท
ผลผลิตที่ส่งขายมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและยังได้รับใบรับรองคุณภาพ (GAP)
จากกรมวิชาการเกษตรว่าปลอดสารพิษ
4.ชื่อทางการติดต่อ : นายบุญสืบ  อาสว่าง  ที่อยู่ เลขที่ 49  หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8174147