×


ฟรีแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร(อ่าน 7 ครั้ง)
โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสรรพสามิต


- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
- พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
- ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
- การพัฒนาระบบงาน Web Application
- แนวข้อสอบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
- ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- จรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์
- ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
- ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เข้าดูเพจสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสรรพสามิต
เข้าดูยูทูบสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสรรพสามิต
เข้าดูเว็บที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสรรพสามิต


 
  
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสรรพสามิต

Tags : จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสรรพสามิต