×


สรุปแนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี กรมสร(อ่าน 7 ครั้ง)
โหลดแนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี กรมสรรพสามิต


- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
- พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
- ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
- หลักการจัดเก็บภาษีเบื้องต้น
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร
- แนวข้อสอบภาษีสรรพสามิต
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
- ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ นักตรวจสอบภาษี กรมสรรพสามิต
เข้าดูยูทูบสอบ นักตรวจสอบภาษี กรมสรรพสามิต
เข้าดูเว็บที่ นักตรวจสอบภาษี กรมสรรพสามิต


 
  
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบนักตรวจสอบภาษี กรมสรรพสามิต

Tags : คู่มือเตรียมสอบนักตรวจสอบภาษี กรมสรรพสามิต