×


รับทำพาวเวอร์พ้อย Slide Powerpoint สำหรับ Present ง(อ่าน 54 ครั้ง)
รับทำพาวเวอร์พ้อย Slide Powerpoint สำหรับ Present งานต่างๆเหมาะสำหรับ
- ใช้พรีเซนต์งานให้กับลูกค้า
- ใช้นำเสนอธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการต่างๆ
- นักเรียน นักศึกษา ทำรายงานส่งครู อาจารย์


ขั้นตอนการสั่งงานและรับงาน
- ส่งข้อมูลมาให้ทางเราที่ LINE ID : 0895235265
- เมื่อทางเราได้รับข้อมูลจากลูกค้าแล้ว จะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด (ตามคิวหลังแจ้งชำระเงิน)
- เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะส่งงานให้ลูกค้าทางอีเมล์หรือทางLINE


อัตราค่าบริการ
งานภาษาไทย เพียงสไลด์ละ 20 บาทเท่านั้น
งานภาษาอังกฤษ เพียงสไลด์ละ 40 บาทเท่านั้น
ใส่ลูกเล่นและเอฟเฟกต์ เพิ่มเพียงสไลด์ละ 20 บาท


สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเนื้อหาหรือข้อมูลส่งมาให้ทางเรา
โดยให้เราค้นคว้าหาข้อมูลให้
ทางบริษัทคิดค่าบริการเพิ่มแค่เพียงสไลด์ละ 20 บาทเท่านั้น


กรณีงานด่วนภายใน7วัน
เพิ่มเพียงสไลด์ละ 20 บาทเท่านั้น


รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://present-powerpoint.blogspot.com/

รับทำพาวเวอร์พ้อย
 , Powerpoint Re: รับทำพาวเวอร์พ้อย Slide Powerpoint สำหรับ Present ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 10, 2019, 12:02:18 am
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://present-powerpoint.blogspot.com/Re: รับทำพาวเวอร์พ้อย Slide Powerpoint สำหรับ Present ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 12, 2019, 09:44:49 am
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://present-powerpoint.blogspot.com/Re: รับทำพาวเวอร์พ้อย Slide Powerpoint สำหรับ Present ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 14, 2019, 08:17:47 am
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://present-powerpoint.blogspot.com/Re: รับทำพาวเวอร์พ้อย Slide Powerpoint สำหรับ Present ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 15, 2019, 06:18:13 pm
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://present-powerpoint.blogspot.com/Re: รับทำพาวเวอร์พ้อย Slide Powerpoint สำหรับ Present ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 16, 2019, 06:09:46 pm
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://present-powerpoint.blogspot.com/Re: รับทำพาวเวอร์พ้อย Slide Powerpoint สำหรับ Present ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 17, 2019, 04:08:44 pm
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://present-powerpoint.blogspot.com/Re: รับทำพาวเวอร์พ้อย Slide Powerpoint สำหรับ Present ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 18, 2019, 07:03:47 pm
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://present-powerpoint.blogspot.com/Re: รับทำพาวเวอร์พ้อย Slide Powerpoint สำหรับ Present ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 19, 2019, 06:49:48 pm
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://present-powerpoint.blogspot.com/Re: รับทำพาวเวอร์พ้อย Slide Powerpoint สำหรับ Present ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 20, 2019, 06:21:37 pm
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://present-powerpoint.blogspot.com/Re: รับทำพาวเวอร์พ้อย Slide Powerpoint สำหรับ Present ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 21, 2019, 07:09:41 pm
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://present-powerpoint.blogspot.com/Re: รับทำพาวเวอร์พ้อย Slide Powerpoint สำหรับ Present ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 22, 2019, 05:52:45 pm
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://present-powerpoint.blogspot.com/Re: รับทำพาวเวอร์พ้อย Slide Powerpoint สำหรับ Present ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 23, 2019, 06:59:55 pm
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://present-powerpoint.blogspot.com/Re: รับทำพาวเวอร์พ้อย Slide Powerpoint สำหรับ Present ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 24, 2019, 05:31:27 pm
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://present-powerpoint.blogspot.com/Re: รับทำพาวเวอร์พ้อย Slide Powerpoint สำหรับ Present ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 25, 2019, 05:30:51 pm
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://present-powerpoint.blogspot.com/