×


จำหน่ายสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ คุณภาพ(อ่าน 4 ครั้ง)
จำหน่ายสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ คุณภาพ เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2019, 12:52:50 pm
     ในตอนนี้จะต้องเห็นด้วยว่ามีคนหันมาให้ตวามสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการใช้พลังงานตอบแทนหรือการประหยัดพลังงานมากยิ่ง โดยหนึ่งนั้นนั้นที่คนหันมาให้ความสนใจซึ่งก็คือ “โซล่าเซลล์” โดยโซล่าเซลล์ คือ อุปแขนณท์ที่เปลี่ยนพลังงานก็สามารถที่จะแปลงเพลียนพลังงานได้ โดยมากแล้วนั้นนิยมที่จะนำเอาใช้ในครอบครัว ทั้งนี้ก็เนื่องจากไฟโซล่าเซลล์ในขณะนี้มีราคาที่ถูกกว่าก่อนหน้ามากมาย ซึ่งจะต้องบอดว่ากว่าาที่ผลิตขึ้นมาจากโซลล่าเซลล์นั้นสามารถเอาไปใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ที่สำคัญยังสามารถที่จะนำกระแสไฟที่ผลิตได้ในช่วงเวลากลางวันเก็บไว้ภายในแบตเตอรี่แล้วประยุกต์ใช้ฉุกเฉินหรือช่วงเวลากลางคืนได้ ไม่เพียงแค่เพียงแค่นั้นยังสามารถเอามาต่อพ่วงระบบกระแสไฟฟ้าที่สร้างจากโซลาร์เซลล์ เข้ากับระบบของการไฟฟ้าได้อีกด้วย
 

 
เลือกชมสินค้าคลิ๊ก ไฟโซล่าเซลล์ https://www.solarexpertshop.com/

     โดยในขณะนี้การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์สามารถที่จะแยกได้เป็น 2 ประเภท ดังเช่น การสร้างกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ รวมทั้งการสร้างกระแสไฟฟ้าด้วยความร้อนที่มาจากแสงอาทิตย์ ซึ่งการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแดดสามารถที่จะนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับประเทศไทย คือ การใช้เซลล์อาทิตย์ (solar cell) ที่เป็นเครื่องใช้ไม้สอยสำหรับนำมาใช้สำหรับเพื่อการแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นกำลังไฟฟ้า โดยการนำเอาสารกึ่งตัวนำ ขึ้นรถกึ่งตัวนำประเภทของสารหลักที่ใช้สำหรับเพื่อการผลิตโซล่าเซลล์ เดี๋ยวนี้นิยมใช้กันอยู่ 2 ประเภทเป็นต้นว่า 1.โซล่าเซลล์ที่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิดซิลิคอน ที่สามรถจะแบ่งตามลักษณะของผลึกที่เกิดขึ้นในรูปแบบที่เป็นรูปผลึก (Crystalline) รวมทั้งแบบที่ไม่เป็นรูปผลึก (Amorphous) แล้วก็ 2.เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากสารประกอบที่ไม่ใช่ครึ่งตัวนำอย่างซิลิคอน เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มประสิทธิภาพมากถึง 25% ขึ้นไป แต่แพงสูงมากมาย จึงไม่นิยมประยุกต์ใช้บนพื้นโลก เหมาะสำหรับที่จะเอาไปใช้งานสำหรับดาวเทียมแล้วก็ระบบรวมแสงสว่างเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการพัฒนากระบวนการสร้างยุคใหม่จะก่อให้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้สามารถที่จะมีราคาถูกลง และสามารถประยุกต์ใช้มากเพิ่มขึ้นในอนาคต แต่ในปัจจุบันประยุกต์ใช้เพียงแค่ 7 % ของปริมาณที่มีใช้ทั้งปวง นอกเหนือจากนั้นแล้วในเรื่องของปัจจัยต้ง่างๆกผ็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของแผงโซลาเซล์ด้วยเหมือนกัน
 


 สำหรับคำว่า “คุณภาพของแผงโซลาร์” คือ คำตอบพลังงานไฟฟ้าซึ่งสามารถวัดได้ต่อหนี่งมาตราวัดพื้นที่หน้าตัด ดังนี้คุณภาพของแผงโซลาร์ที่ได้นั้นโดยมากจะมีตัวแปรอยู่หลายตัวร่วมกัน เช่น

   -    ชนิดของโซลาร์เซลล์ การเพิ่มคุณภาพโดยรวมของแผงโซลาร์สามารถทำได้โดยตรงด้วยการเลือกใช้เซลล์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับเพื่อการเปลี่ยนพลังงานแสงสว่างให้มาเป็นกำลังไฟฟ้าสูง แต่อย่างไรก็ตามการใช้เซลล์คุณภาพสูง ย่อมส่งผลให้ราคาของแผงสูงและก็ตามด้วย

   -    ในเรื่องขององค์ประกอบของแผง จำเป็นต้องบิกว่าส่วนประกอบของแผงที่ดี สามารถที่จะช่วยให้แผงมีคุณภาพสูงมากขึ้น ดังเช่นว่า การใช้กระจกที่มีคุณลักษณะช่วยในเรื่องของลดการสะท้อนแสงเป็นส่วนประกอบของแผง จะสามารถช่วยให้เซลล์โดนแสงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น
 

   -    เรื่องของความเข้มสนามแม่เหล็กที่ตกกระทบสำหรับกระแสไฟฟ้าที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้ ส้่วนใหญ่แล้วนั้นจะขึ้นกับความลำแข้งของแสง ถ้าเกิดแสงที่ตกกระทบแผงมีความเข้มที่สูง แผงก็จะผลิตกระแสไฟได้มาก แตในขณะเดียวกันแรงกดดันกระแสไฟฟ้าจะแปรตามความเข้มแสงสว่างน้อยมาก ด้วยเหตุดังกล่าวเมื่อไรด็ตามที่กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จะสูงมากขึ้น แสดงว่าความเข้มของแสงมากขึ้น

   -    เรื่องของอุณหภูมิ ต้องบอกว่าอุณหภูมิมีผลโดยตรงกับคุณภาพดารดำเนินการของโซลาร์เซลล์ กำลังไฟฟ้าที่สามารถที่จะผลิตได้จะน้อยลง เมื่อเซลล์มีอุณหภูมิที่สูงขึ้น โดยธรรมดาผู้สร้างแผงโซลาร์ส่วนมากจะทำการกำหนดข้อมูลทางด้านเทคนิคที่วัดจากการทดสอบในสภาพการณ์โอบล้อมมาตรฐานคือ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส แต่เวลาใดก็อาจจะตามที่อุณหภูมิของแผงที่การใช้แรงงานจริงอาจมากถึง 45 องศาเซลเซียส ฉะนั้นในเรื่องของการออกแบบระบบเพื่อให้ได้กะแสไฟฟ้ารวมที่อยากได้ ชี้แนะว่าควรจะที่จะต้องคำนึงถึงอุณหภูมิเวลาใช้งานจริง ถ้าหากองค์ประกอบของแผงสามารถที่จะระบายความร้อนก้าวหน้า ก็จะสามรรถยนต์ช่วยทำให้ประสิทธิภาพของแผงสูงมากขึ้นได้อีกด้วย

ส่วนในลักษณะของการติดตั้งแผง แนะนำว่าไม่ควรที่จะมีเงาบังแผงโซลาร์เพียงแต่ส่วนใดส่วนหนึ่ง เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพของแผงต่ำลงได้ เพราะฉะนั้นสำหรับในการจัดตั้งควรจะที่จะทำการติดตั้งแผงโซลาร์ในสถานที่ที่ไม่มีเงาของวัตถุใดมาบดบัง .นอกจากนี้แล้วการต่อว่าดตั้งไม่สมควรที่จะอยู่ไกล้ในสถานที่ที่เกิดฝุ่น รวมทั้งควรที่จะกระทำการจัดตั้งแผงไฟโซล่าเซลล์ให้มีความลาดเอียงโดยประมาณ 10-15 องศา จากระดับเเนวนอน
 


ทั้งสิ้นนี้ คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเหี่ยวกับแผงโซลาเซลล์ นอจากนี้แล้วจำเป็นต้องกล่าวว่าในขณะนี้ยังมี โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ และก็สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ ที่นิยมกันเป็นอันมาก ส่วนสไหรับใครกันแน่ที่กำลังมองหาโซล่าเซลล์หรือไฟโซลาเซลล์อยู่ เข้ามาใช้บริการกับเรา SOLAR EXPERT ที่จัดว่าเป็นผู้นำเข้าตะเกียงไฟโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ อันดับ 1 ของประเทศไทย โดยสินค้าทุกชิ้นถูกทำแล้วก็นำเข้าจากโรงงานชั้นนำ ที่สำคัญได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากทีมงานมือโปร ส่วนในเรื่องของวิถีทางในการติดต่อสามารถที่จะติดต่อผ่านทางเว็บหรือวิถีทางต่างๆที่เราเปิดให้บริการ ปละสำหรับคนใดที่ต้องการจะดูสินค้าสามารถที่จะเข้าไปชมได้ที่ http://www.solarexpertshop.com หรือถ้าเกิดอยากจะได้คำปรึกษาก็สามารถที่จะติดต่อดข้ามาได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการ
 
Source: บทความไฟโซล่าเซลล์ https://www.solarexpertshop.com/

Tags : ไฟโซล่าเซลล์,สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์