×


น้ำยาอเนกประสงค์ บ้านหนองข่า หมู่ท(อ่าน 199 ครั้ง)
ชื่อสินค้า  น้ำยาอเนกประสงค์
2. รายละเอียดสินค้า :    น้ำยาทำความสะอาดสิ่งของต่าง ๆ เช่น ภาชนะ พื้น ของใช้ เป็นต้น
3. ราคาที่จะขาย :  ราคาขาย 20-50 บาท/ขวด (ตามขนาดบรรจุภัณฑ์)
4. ช่องทางการติดต่อ :  นางพรรณี มณีศรี
                ที่อยู่ 62/1 หมู่ที่ 11 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์  : 081-588-8327