×


บ้านฝาง..ขอนแก่น/แปรรูปผลิตภัณฑ์จาก(อ่าน 216 ครั้ง)
               กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า บ้านเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ผลิตภัณ์ของกลุ่มได้แก่ เสื้อผ้าฝ้ายแบบต่างๆ ซึ่งเป็นการแปรรูปจากผ้าฝ้ายที่ทอในพื้นที่อำเภอบ้านฝาง เย็บเสื้อผ้าฝ้ายคุณภาพดี

                       สนใจติดต่อคุณดวงฤดี สมวงษา บ้านเขื่อน หมู่ 4 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
                                   โทร.08-6229-9044