×


ฝรั่งแป้นสีทอง ปลอดภัยจากสารพิษ(อ่าน 240 ครั้ง)
-ราคาขายส่ง 10 กก. ๆ ละ 20 - 35 บาท ราคาขายปลีก กก.ละ 35 - 50 บาท ขึ้นอยู่ขนาด
-ฝรั้งแป้นสีทอง อำเภอน้ำพอง เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP มีรสชาติหวานกรอบ อร่อย ปลอดภัยจากสารพิษ ได้รับมาตรฐานการจัดการคุณภาพการปฺบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืช (GAP พืช) รหัสรับรอง กษ 03-9001-2552-25642483113 ตราสัญญาลักษณ์ ตัว Q
-สนใจติดต่อได้ที่ บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 5 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140 หรือ โทรศัพท์ 08-9376-4760