กลับไปหน้าค้นหา

นางเรวดี เยาว์ดำ

 • Facebook ID: -
 • Line ID: -
 • Email: -
 • รหัสประชาชน: 3920100930707 */ ?>

ที่อยู่ 8/4 หมู 2 ตำบล : น้ำผุด อำเภอ : เมืองตรัง จังหวัด: ตรัง
โทรศัพท์ : 089-2838570
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6
ประวัติ :

เนื่องจากสตรีในบ้านทุ่งนา มีเวลาว่าง จากการประกอบอาชีพหลัก คือทำสวนยางพาราประกอบกับ ราคาผลผลิตตกต่ำ สมาชิกสตรีจึงได้รวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มเครื่องแกง เพื่อเป็นเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชสมุนไพรกันมาก จึงเป็นที่มาของการทำเครื่องแกง


ความสำเร็จ :

มีความตั้งใจจริง  ขึ้นทะเบียนเป็น หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นกลุ่มที่มีความยั่งยืน


ความชำนาญ : เครื่องแกงตำมือ


ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

 • เนื่องจากสตรีในบ้านทุ่งนา มีเวลาว่าง จากการประกอบอาชีพหลัก คือทำสวนยางพารา  ประกอบกับ ราคาผลผลิตตกต่ำ สมาชิกสตรีจึงได้รวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มเครื่องแกง เพื่อเป็นเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชสมุนไพรกันมาก จึงเป็นที่มาของการทำเครื่องแกง


  1. สมุนไพร เช่น พริกขี้หนูแห้ง หอม กระเทียม พริกไทย นำมาแกะเปลือก แล้วล้างให้สะอาด                นำไปพึ่งลมให้แห้ง หรือจะตากแดดก็ได้
  1. นำตะไคร้ ข่า ขมิ้น ทำความสะอาด และนำไปหั่นฝอย

  2. นำส่วนผสมทั้งหมด ใส่ลงในครก ตำจนละเอียด จึงใส่ กะปิ พอประมาณ

  3. จึงนำไปใส่ถุง ชั่งน้ำหนัก ขนาด 200 กรัม  พร้อมส่งจำหน่าย

 • มีความตั้งใจจริง  ขึ้นทะเบียนเป็น หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นกลุ่มที่มีความยั่งยืน

 • ส่วนผสมทุกอย่างต้องทำความสะอาด และผึ่งลม หรือตากแดดให้แห้งสนิท ไม่อย่างนั้น   เครื่องแกงจะขึ้นรา ได้  ความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญ

 • ส่งคัดสรร OTOP  ระดับ 2 ดาว เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร       

 • ทำงานด้านนี้มากว่า 10 ปี แล้ว