News ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 
ศพช.นครนายกพาลุย ปลูกพืชสมุนไพรต้านภัย Covid 19

 

 

 

 

 

 

 

 


  

นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก มอบหมายให้ทีมมดงานศูนย์ฯ ดำเนินการจัดทำแปลงขยายพันธุ์พืชสมุนไพรไทยสู้ภัยโควิด 19 เช่น ฟ้าทลายโจร ขิง ข่า กระชาย ขมิ้นขาว ขมิ้นชัน ขมิ้นเหลือง ฯลฯ โดยท่านผู้อำนวยการฯ มีความตั้งใจขยายพันธุ์ให้มากๆ เพื่อแบ่งปันให้ทุกคนนำไปปลูกไว้ประจำบ้าน ซึ่งพืชสมุนไพรที่ปลูกนี้มีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ รวมถึงเป็นนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนที่จะสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร ซึ่งเป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคต่างๆ หลายโรครวมทั้งโควิด-19


ข่าวโดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
จำนวนผู้อ่าน 225 คน

แสดงความคิดเห็น