กระดานถาม-ตอบ ดำรงธรรม พช. ออนไลน์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - รุ่นเครื่องปริ้น

+- กระดานถาม-ตอบ ดำรงธรรม พช. ออนไลน์ (http://cddata.cdd.go.th/apps/crm/board)
+-- บอร์ด: หมวดหมู่ทั่วไป (http://cddata.cdd.go.th/apps/crm/board/forumdisplay.php?fid=1)
+--- บอร์ด: สอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะ ต่างๆ (http://cddata.cdd.go.th/apps/crm/board/forumdisplay.php?fid=2)
+--- กระทู้: กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (/showthread.php?tid=9)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - JJ01 - 04-11-2022

ถ้าต้องการกู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง


RE: กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - crm - 04-11-2022

เรียน คุณ JJ01

คุณสมบัติขั้นตอนการขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถดูได้ที่ http://womenfund.in.th/images/2560/04.2560/menu/newCirculating.pdf