กระดานถาม-ตอบ ดำรงธรรม พช. ออนไลน์
การลงทะเบียนโอทอป - รุ่นเครื่องปริ้น

+- กระดานถาม-ตอบ ดำรงธรรม พช. ออนไลน์ (http://cddata.cdd.go.th/apps/crm/board)
+-- บอร์ด: หมวดหมู่ทั่วไป (http://cddata.cdd.go.th/apps/crm/board/forumdisplay.php?fid=1)
+--- บอร์ด: สอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะ ต่างๆ (http://cddata.cdd.go.th/apps/crm/board/forumdisplay.php?fid=2)
+--- กระทู้: การลงทะเบียนโอทอป (/showthread.php?tid=7)การลงทะเบียนโอทอป - mintra - 06-04-2021

จะเอาผลิตภัณฑ์มาขึ้นทะเบียนโอทอป แต่ไม่แน่ใจว่าสามารถลงทะเบียนได้หรือเปล่าและผลิตภัณฑ์จะต้องมีลักษณะอย่างไรคะ


RE: การลงทะเบียนโอทอป - crm - 06-04-2021

ขออนุญาตตอบข้อคำถามดังนี้
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถลงทะเบียนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้ต้องแสดงถึงภูมิปัญญาไทย และมีลักษณะดังนี้
1.วัตถุดิบที่นำมาผลิตต้องไม่ผิดกฎหมาย
2.ไม่เป็นสินค้าที่เลียนแบบ ดัดแปลง นำเข้า หรือนำเข้าเพื่อดัดแปลง หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3.ไม่เป็นสินค้าที่ก่ออันตรายอย่างร้ายแรงต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
4.กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายบังคับต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต