กระดานถาม-ตอบ ดำรงธรรม พช. ออนไลน์
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างนำพนักงานราชการทั่วไปจะเรียกถึงลำดับที่เท่า - รุ่นเครื่องปริ้น

+- กระดานถาม-ตอบ ดำรงธรรม พช. ออนไลน์ (http://cddata.cdd.go.th/apps/crm/board)
+-- บอร์ด: หมวดหมู่ทั่วไป (http://cddata.cdd.go.th/apps/crm/board/forumdisplay.php?fid=1)
+--- บอร์ด: สอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะ ต่างๆ (http://cddata.cdd.go.th/apps/crm/board/forumdisplay.php?fid=2)
+--- กระทู้: บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างนำพนักงานราชการทั่วไปจะเรียกถึงลำดับที่เท่า (/showthread.php?tid=4)บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างนำพนักงานราชการทั่วไปจะเรียกถึงลำดับที่เท่า - POPULAR - 06-02-2021

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างนำพนักงานราชการทั่วไปจะเรียกถึงลำดับที่เท่าไหร่


RE: บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างนำพนักงานราชการทั่วไปจะเรียกถึงลำดับที่เท่า - crm - 06-02-2021

เรียน คุณ SAM
ขอนำเรียนข้อคำถามดังนี้
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจะยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและรายหลังหากมีตำแหน่งว่างที่มีลักษณะงานเดียวกัน กรมการพัฒนาชุมชนอาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ในบัญชีดังกล่าว หรือจะดำเนินการสรรหาหรือเลือกสรรใหม่ก็ได้ รายละเอียดตามประกาศครับ ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าจะเรียกถึงลำดับเท่าไหร่ครับ