กระดานถาม-ตอบ ดำรงธรรม พช. ออนไลน์
OTOP - รุ่นเครื่องปริ้น

+- กระดานถาม-ตอบ ดำรงธรรม พช. ออนไลน์ (http://cddata.cdd.go.th/apps/crm/board)
+-- บอร์ด: หมวดหมู่ทั่วไป (http://cddata.cdd.go.th/apps/crm/board/forumdisplay.php?fid=1)
+--- บอร์ด: สอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะ ต่างๆ (http://cddata.cdd.go.th/apps/crm/board/forumdisplay.php?fid=2)
+--- กระทู้: OTOP (/showthread.php?tid=11)OTOP - JJ01 - 04-21-2022

ลักษณะผลิตภัณฑ์ OTOP ที่สามารถลงทะเบียนได้ต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง


RE: OTOP - crm - 04-21-2022

(04-21-2022, 02:05 AM)JJ01 เขียน: ลักษณะผลิตภัณฑ์ OTOP ที่สามารถลงทะเบียนได้ต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง

เรียน คุณJJ01
 
ลักษณะผลิตภัณฑ์ OTOP ที่สามารถลงทะเบียนได้ต้องมีลักษณะอย่างไร
1. วัตถุที่นำมาผลิตต้องไม่ผิดกฎหมาย
2. ไม่เป็นสินค้าที่เลียนแบบ ดัดแปลง นำเข้าหรือนำเข้าเพื่อดัดแปลงหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3. ไม่เป็นสินค้าที่ก่ออันตรายอย่างร้ายแรงต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทย
4. กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายบังคับต้องได้รับอนุญาตให้ผลิตค่ะ