9 ธันวาคม 2565 กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเข้าบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานโครงการประชุมปฏิบัติการแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ประจำปี 2566

...
...
...
...
...

23 ธันวาคม 25565 กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศประชุมโครงการ Click ชุมชน เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์