กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
...
มท.1 หารือขับเคลื่อนงานผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ผ่านระบบ VCS เน้นย้ำ เร่งแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน


วันนี้ (5 ม.ค. 65) เวลา 10:00 น. ที่ห้องประชุมราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

...
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามภารกิจสำคัญ ในพื้นที่เขตตรวจราชการ เน้นย้ำทำงานเป็นทีม ใช้ระบบฐานข้อมูล บูรณาการทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2565 จุดที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ เขตตรวจราชการที่ 5, 6 และ 7

...
"อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน" เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส

ภาคกลางและภาคตะวันออก"วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี จังหวัดสระบุรี

...
กรมการพัฒนาชุมชน เปิดตัว Platform ดิจิทัล “Click ชุมชน... เรียนรู้ ดู เที่ยว ทั่วไทย” มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับประชาชน

วันนี้ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยมีนายสมคิด จันทมฤก
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน

สาระ/ความรู้ it

Image

มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ เปิดตัวหลักสูตรเสมือนจริงเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก

มหาวิทยาลัย Stanford University ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้เปิดตัวชั้นเรียนเสมือนจริงหรือ VR เทคโนโลยีเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก

Image

ฟิชแอนด์ฟิวเรียส! นักวิทย์อิสราเอล สอน ‘ปลาทอง’ ขับเคลื่อนพาหนะ

ทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวอิสราเอล ได้พัฒนาพาหนะแบบที่เรียกว่า FOV หรือ fish-operated vehicle หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนและควบคุมทิศทางได้ด้วยปลานั่นเอง

Image

ศูนย์วิจัยเทเลนอร์ เผย 5 เทรนด์เทคโนโลยีที่จะเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่โลกสีเขียวในปี 2565

“ศูนย์วิจัยเทเลนอร์” คาดการณ์ 5 ความก้าวหน้าสำคัญทางเทคโนโลยีของโลก ได้แก่ การประมวลผลข้อมูลแบบ Edge บนเครือข่าย 5G, นวัตกรรมด้านพลังงาน, ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้าถึงง่ายขึ้น, Greenfluener

Image

ทำไมเราจึงควรสนใจ Metaverse ให้มากขึ้นในศักราชนี้

เมทาเวิร์ส (Metaverse) กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในแวดวงเทคโนโลยีในชั่วข้ามคืนเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา

บุคลากร

ดร.ประภาพรรณ วุ่นสุข

ผอ.กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน 16278

เสนาะ แสงมณี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ -----

ปภาวรินทร์ ปานนี้

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 16288

ศรายุทธ สุจจะชารี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 16284

อิศเรศ มนต์ทิพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ 16287

ปาริชาติ ศรีกุตา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 16290

วิสัยทัศน์/ภาระงาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชน

และระบบบริหารฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์ ออกแบบรายงาน สถิติ ข้อมูลสารสนเทศรูปแบบอื่นที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ พัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ได้เองเมื่อต้องการ (On Demand) และจัดวางระบบและมาตรฐาน
ในการนำเข้าข้อมูล/การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล/สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
(Executive Information System : EIS)

และนำเสนอสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและนำไปใช้ประโยชน์
ในด้านต่างๆ

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
(Geographic Information System : GIS)

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการยกระดับ
การพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล

ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากภายในและภายนอก

หนังสือราชการ

 

หนังสือแจ้งจังหวัด (22/11/64)


ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการบันทึกค่าพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้าน Online Real-Time

หนังสือแจ้งจังหวัด (20/08/64)


ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสารของสังคมและความคิดเห็นใน Social Network กรมฯ

หนังสือแจ้งจังหวัด (18/05/64)


แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน

Contact

กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 10210

ติดต่อ

โทรศัพท์ 02-1416275-76

ติดต่อ

โทรสาร 02-1438920-21

Follow us


     

CIA. CDD.