กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
...
ดร.ประภาพรรณ วุ่นสุข ตำแหน่ง ผอ.กง.วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน บรรยาย “นักพัฒนากับโลกดิจิตอล (Digital Literacy)” หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 118

หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 118 ระหว่างวันที่ 2 – 27 กันยายน 2564 ผ่าน Zoom Cloud Meeting การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผอ.กง.วิเคราะห์ข้อมูลฯ

...
นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข รักษาการ ผอ.กง.วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน
ร่วมเป็นกรรมการพิจารณารางวัลท้องถิ่นดิจิทัล

วันที่ 16-18 ส.ค.2564 ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข รักษาการ ผอ.กง.วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน
ร่วมเป็นกรรมการพิจารณารางวัลท้องถิ่นดิจิทัล

...
ศูนย์สารเทศฯ จัดอบรม Digital Literacy
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล
และการทำ Data Visualization ด้วย Tableau

วันที่ 29 มิถุนายน 3564 ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
จัดฝึกอบรม ‘หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำ Data Visualization ด้วย Tableau ที่ศูนย์สารสนเทศฯ

...
พช. ติวเข้มบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เติมเต็มองค์ความรู้ด้วย Digital Literacy
5 หลักสูตร

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และได้รับเกียรติจาก นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นายชัชวาล ชิดชัยมงคล ที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ นายสุดเขต เชยกลิ่นยศ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ โดยมีนางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน นางสาวประภาพรรณ วุ่นสุข ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ให้การต้อนรับ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

สาระ/ความรู้ it


"ฟรี"หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ หมวด Digital Literacy

บทเรียน Digital Literacy จะแนะนำส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเข้าใจพื้นฐานของอุปกรณ์ต่างๆ


รายชื่อแอปพลิเคชันบน Android ที่มีมัลแวร์หลอกขโมยเงิน GriftHorse แฝงตัวอยู่

มัลแวร์ที่เป็นผู้ร้ายของงานนี้ มีชื่อว่า "GriftHorse" ทาง Zimperium zLabs ตรวจพบว่ามีแอปพลิเคชันมากกว่า 130 ตัว ที่มีมัลแวร์ตัวนี้แฝงตัวซ่อนอยู่


ไฟล์ Windows ตกเป็นเหยื่ออันดับ 1 ของมัลแวร์เรียกค่าไถ่แบบขาดลอย

รายงานการศึกษามัลแวร์เรียกค่าไถ่ที่รวบรวมจาก 232 ประเทศของ VirusTotal ที่เผยแพร่ในเดือนตุลาคม 2564 พบว่าประเภทไฟล์ที่ได้รับผลกระทบจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ถึง
ร้อยละ 95


Windows 11 เปิดให้ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมวิธีเช็คคอมพิวเตอร์ที่รองรับ

ระบบปฎิบัติการ Windows 11 ที่ทาง Microsoft เปิดให้ดาวน์โหลดไปติดตั้งใช้งานอย่างเป็นทางการรวมถึงในไทยตามกำหนดการ วันที่ 5 ตุลาคม 2021 (พ.ศ. 2564)

บุคลากร

ดร.ประภาพรรณ วุ่นสุข

ผอ.กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน

เสนาะ แสงมณี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปภาวรินทร์ ปานนี้

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ศรายุทธ สุจจะชารี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

อิศเรศ มนต์ทิพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

ปาริชาติ ศรีกุตา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วิสัยทัศน์/ภาระงาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาชุมชน

และระบบบริหารฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์ ออกแบบรายงาน สถิติ ข้อมูลสารสนเทศรูปแบบอื่นที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ พัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ได้เองเมื่อต้องการ (On Demand) และจัดวางระบบและมาตรฐาน
ในการนำเข้าข้อมูล/การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล/สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
(Executive Information System : EIS)

และนำเสนอสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและนำไปใช้ประโยชน์
ในด้านต่างๆ

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
(Geographic Information System : GIS)

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการยกระดับ
การพัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล

ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากภายในและภายนอก

หนังสือราชการ

 

หนังสือสั่งการ(แจ้งจังหวัด)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสารของสังคมและความคิดเห็นใน Social Network กรมการพัฒนาชุมชน

Contact

กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 10210

ติดต่อ

โทรศัพท์ 02-1416275-76

ติดต่อ

โทรสาร 02-1438920-21

Follow us


     

CIA. CDD.