logo

ระบบประชุมทางไกล Conference กรมการพัฒนาชุมชน

ดูรายละเอียด

แผนการดำเนินการเข้าไปติดตั้งระบบ

>> คลิกดูรายละเอียด

ตอบแบบสำรวจ

การเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ

>> คลิกตอบแบบสำรวจ